Styrelsen

Folkets Hus i Lilla Edet är en ekonomisk förening där styrelsen består utav:


Linus Westerlund    Ordförande
Jim Marklund    Vice ordförande
David Enlund     Kassör
Pelle Thiesen
Peter Lodin
Niclas Vackenholt
Göran Sühl
    Ledamot
    Ledamot
    Ledamot
    Ledamot

Kerstin Åkesson
vakant
    Ersättare
    Ersättare

       

Ellen Johansson                 Valberedningen (sammankallande)
Anita Andreasson               Valberedningen
Anita A Björk                       Valberedningen


Stig Hvid                              Revisor
Mats Eriksson                     Revisor
Anna Andersson                 Revisorsersättare
Vakant                                  Revisorsersättare


Styrelsen väljs årligen av årsstämman där samtliga medlemmar/andelsägare kallas till.
Kallelse till föreningsstämma sker via sociala medier, lokala anslag och mejl eller annat sätt som styrelsen anser vara nödvändigt.

I Folkets Hus Lilla Edets styrelse arbetar samtliga ledamöter & ersättare ideellt i verksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER
Ordförande:                linus@jlwtechsolutions.se                /              0738 542 696
Vice ordförande:        jim.marklund@icloud.com 
Kassör:                       tvillingarna76@yahoo.se

Valberedningen:         ellenjo@telia.com